Sign In

證婚小貼士|交換戒指要留意

證婚小貼士|交換戒指要留意

交換戒指看似簡單,但背後就有大大學問!

一.戒指係帶係左手無名指

「傳說中,人左手無名指的血管直接通往心臟,因此,被稱為「愛情之脈」 (Vena Amoris)。意思是當套上戒指時,可以將雙方的愛情經由左手無名指,直接通往彼此的心。自此以後,人們便把套在無名指上的指環,視為兩人因愛情而結合的象徵。」

二.睇清楚 唔好拎錯戒指 [特別係新郎]

當律師邀請新人交換戒指時,一般會由男性先由戒指枕拎係其中一隻戒指。而女性手指圍普遍都比男性細,如果新郎拎錯咗戒指幫小姐戴,都會戴得入因為有鬆;但到新娘時無得揀,只可以選擇格硬黎/重新交通過啦 🙁

三.想有靚相? 手勢原來都有學問

以下錯誤示範手勢,就要小心避免啦:

1. 手遮手

2. 手遮戒指

3. 手指分開 唔美觀

好的示範:新郎可以以左手輕托新娘手心,避免遮擋新娘的手;再用二隻手指拎起戒指,令攝影師更易影到。

壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

View all posts by 壹誓證婚服務 An Oath Celebrant Service

「壹誓證婚服務」開業近15年,超過95%新人使用後推薦。

Related Posts

Leave a Reply